هتل های دبی

دبی ادوایزر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند.

 دو سیت کنز هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  Barsha Heights, near Internet City Metro Statio Sheikh Zayed > Dubai
 • تعداد طبقه

از  2.800.000 هر نفر

جزئیات

 تور نوروز 99 دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :-

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  -
 • تعداد طبقه

  -
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ریکسوس باب البحر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  15:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  راس الخیمه - 60 کیلومتری دبی
 • تعداد طبقه

  14
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 دبل تری بای هیلتون راس الخیمه

شاخه : هتل حومه شهر‎ Sub-urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  UALL
 • موقعيت

  راس الخیمه - 60 کیلومتری دبی
 • تعداد طبقه

  35
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جمیرا برج العرب

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ
 • تعداد طبقه

  28
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جمیرا زعبیل سرای

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جزیره پالم (نخل) جمیرا
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جمیرا مینا سلام

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ
 • تعداد طبقه

  16
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آتلانتیس د پالم

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جزیره پالم (نخل) جمیرا
 • تعداد طبقه

  23
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جمیرا بیچ

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ
 • تعداد طبقه

  25
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ریکسوس د پالم

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جزیره پالم (نخل) دبی
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آرمانی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - برج خلیفه
 • تعداد طبقه

  11
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جمیرا کریک ساید

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - رودخانه خور
 • تعداد طبقه

  14
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 دوکس دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2017

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جزیره پالم (نخل) دبی
 • تعداد طبقه

  14
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جی دبلیو مریوت مارکیز

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  80
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 هیلتون جمیرا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 دبی مارین بیچ ریزورت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ
 • تعداد طبقه

  28
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 هبتور گرند

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ
 • تعداد طبقه

  25
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رودا المروج

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2006

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - دبی مال
 • تعداد طبقه

  14
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 میلینیوم پلازا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  64
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آوانی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - صلاح الدین
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آنانتارا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2013

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جزیره پالم (نخل) دبی
 • تعداد طبقه

  16
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جود پالاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2008

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  11
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کارلتون پالاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - آل مکتوم
 • تعداد طبقه

  13
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کنراد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2013

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  51
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آسیانا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - صلاح الدین
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 نسیما رویال

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  42
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 پارک ریجیس کریس کین

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  25
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 شرایتون گرند

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  54
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 امواج روتانا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ - جی بی آر
 • تعداد طبقه

  25
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 فرمونت شیخ زائد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2002

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  34
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 فرمونت دپالم

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جزیره پالم (نخل) دبی
 • تعداد طبقه

  35
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کمپینسکی امارات مال

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - امارات مال
 • تعداد طبقه

  30
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 روضه البستان

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2006

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - قرهود
 • تعداد طبقه

  16
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سوفیتل دپالم

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2013

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جزیره پالم (نخل) دبی
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کورال البرشا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - امارات مال
 • تعداد طبقه

  38
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 الغریر ریحان روتانا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - میدان ماهی
 • تعداد طبقه

  28
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 حیات ریجنسی کریک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2015

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  34
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 موونپیک ابن بطوطه گیت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جبل علی - ابن بطوطه
 • تعداد طبقه

  16
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 وستین مینا سیاحی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ - الصفوح
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 د آدرس دبی مارینا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دبی مارینا
 • تعداد طبقه

  42
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 شانگری لا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  28
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 شرایتون کریک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - رودخانه خور
 • تعداد طبقه

  11
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ملیا دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - الکویت
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 حیات ریجنسی دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - رودخانه خور
 • تعداد طبقه

  34
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 البندر روتانا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2017

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - رودخانه خور
 • تعداد طبقه

  20
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 هیلتون دبی کریک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - بنی یاس
 • تعداد طبقه

  35
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 قایا گرند

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - مدیا پروداکشن
 • تعداد طبقه

  20
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 مدیا روتانا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2008

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - تیکام
 • تعداد طبقه

  40
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 پولمن سیتی سنتر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - سیتی سنتر
 • تعداد طبقه

  11
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 فریزر سوئیت دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  اینترنت سیتی - مدیا سیتی
 • تعداد طبقه

  50
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 داماک میسون

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2013

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  داون تاون - محمد بن رشید
 • تعداد طبقه

  45
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 تاج دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2015

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بیزینس بی - برج خلیفه
 • تعداد طبقه

  24
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کرون پلازا دیره

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - صلاح الدین
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ریکسوس پرمیوم

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2017

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ - جی بی آر
 • تعداد طبقه

  35
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کانال سنترال

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بیزینس بی
 • تعداد طبقه

  50
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 لی رویال مریدین بیچ ریزورت اند اسپا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2008

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ - الممشاء
 • تعداد طبقه

  15
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جی دبلیو مریوت دیره

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - حمرین سنتر
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جمیرا دار المصیاف - مدینه الجمیرا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  مدینه الجمیرا
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 نیکی بیچ ریزورت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 پارک حیات

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - بنی یاس
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 موونپیک جمیرا بیچ

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ - د واک
 • تعداد طبقه

  20
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 گرند حیات

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  25
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 شرایتون جمیرا بیچ

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2008

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا بیچ
 • تعداد طبقه

  13
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 شرایتون دبی مال

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2013

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - البرشا
 • تعداد طبقه

  23
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سام ور هتل آپارتمان

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - روبروی سیتی سنتر
 • تعداد طبقه

  15
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 بیچ هتل آپارتمان

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جمیرا
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جمیرا امارات تاورز

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  51
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رز ریحان بای روتانا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  72
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 گورا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  75 طبقه
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کلاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  البرشا - تیکام
 • تعداد طبقه

  13
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 متروپلیتن شیخ زائد

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ام هتل داون تاون

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بیزینس بی
 • تعداد طبقه

  25
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سیتی سیزن

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - آل مکتوم
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 مارکوپولو

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الموتینا
 • تعداد طبقه

  75
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 فلورا گرند

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - رقه
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 فورچون گرند

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - عمر بن خطاب
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سامایا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2008

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - البوتین
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آواری

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2008

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - میدان ساعت
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 نیهال پالاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - آل مکتوم
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جواهر گاردن

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2004

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 نووتل سیتی سنتر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - سیتی سنتر
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 بست وسترن پلاس پرل کریک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - رودخانه خور
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سافرون بوتیک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2008

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - برج النهار
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 مسکو

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - بلوار مکتوم
 • تعداد طبقه

  9
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 هیلتون گاردن این المرقبات

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2015

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - مرقبات
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 هیلتون گاردن امارات مال

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2015

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - امارات مال
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 لوتوس گرند هتل

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کورال دیره

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - مرقبات
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 فرست سنترال

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  البرشا - تیکام
 • تعداد طبقه

  30
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سوبا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 لندمارک گرند

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 اونیو

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 مرکور (یاست گلویا سابق)

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2017

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  41
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 تاورز روتانا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2006

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - ورلد ترید سنتر
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 نووتل البرشا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2013

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - البرشا
 • تعداد طبقه

  41
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کارلتون داون تاون (وارویک)

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - ورلد ترید سنتر
 • تعداد طبقه

  47
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 بلک استون

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 دروس (مونترال)

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  میدان ماهی
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سامیت (هالمارک سابق)

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2006

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ابجار گرند

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2013

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  ایستگاه مترو ابوحیل
 • تعداد طبقه

  9
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 گرند سنترال

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رفلکشنز

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  الجداف - پشت بیمارستان لطیف
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کاپتورن

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پورت سعید
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 گرنجور البرشا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  البرشا - پشت امارات مال
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سیگنچر البرشا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - نزدیک امارات مال
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 گرند اکسلشر (شرایتون دیره سابق)

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - المطینا
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کارلتون تاور

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بنی یاس
 • تعداد طبقه

  9
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 امارات گرند

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - ورلد ترید سنتر
 • تعداد طبقه

  32
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رادیسون بلو دیره کریک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بنی یاس - رودخانه خور
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 الوفت سیتی سنتر دیره

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بنی یاس - رودخانه خور
 • تعداد طبقه

  14
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 فلورا البرشا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2015

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  البرشا - نزدیک امارات مال
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 حیات پالاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آتانا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2015

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  البرشا - تیکام
 • تعداد طبقه

  22
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 اسکات هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2006

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ریجنت پالاس دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کپیتول هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - المینا
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رودا لینکس النصر دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 الوفت دبی ساوت دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - اویییشن سیتی
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 الخوری اکسکیوتیو هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  الوصل
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 امگا هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2017

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رامی رز دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - البرشا - تیکام
 • تعداد طبقه

  16
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 هیوز بوتیک دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - کورنیچ
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 بابیلوس دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - البرشا - تیکام
 • تعداد طبقه

  13
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کسلز البرشا دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - البرشا
 • تعداد طبقه

  15
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رویال کنتیننتال دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2017

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - سیتی سنتر
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 الوفت میثم دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - پروداکشن سیتی
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جی فایو هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2006

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  سیتی سنتر دیره
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جناح پلیس دبی مارینا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2015

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دبی مارینا
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 گلد استیت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بر دبی - الجداف
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 اکسلسیور هتل داون تاون دبی (هالیدی این داون تاون سابق)

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - جنب ایستگاه مترو رقه
 • تعداد طبقه

  16
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 دریم سیتی دلوکس هتل آپارتمان دبی (اسکای لاین سابق)

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 استار مترو هتل آپارتمان دیره دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - صلاح الدین
 • تعداد طبقه

  25
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رامادا پلازا بای ویندهام دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2019

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - جنب ابوبکر الصدیق
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سیتی سیزن تاورز بردبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  17
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 حیات پالاس دبی وصل دیستریکت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2019

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - تقاطع وصل
 • تعداد طبقه

  13
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 حیات پالاس دبی جمیرا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2019

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 حیات پالاس دبی بنی یاس اسکوئر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2015

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - میدان بنی یاس
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 امارات گرند هتل آپارتمان دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  15
از  21.000.000 هر نفر

جزئیات

 پرل پارک دلوکس هتل آپارتمان دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - رقه
 • تعداد طبقه

  13
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 الوفت پالم جمیرا دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  پالم جمیرا
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 مارینا بیبلوس دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دبی مارینا
 • تعداد طبقه

  25
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 چلسی گاردن هتل آپارتمان دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  جبل علی - دیسکاوری گاردن
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سیگنچر وان هتل تیکام دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  البرشا - تیکام
 • تعداد طبقه

  35
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کشتی کوئین الیزابت 2

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - المینا - پورت رشید
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 روو سیتی سنتر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - سیتی سنتر
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 صدف

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  دیره - میدان ماهی
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 دلمون پالاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 روو داون تاون

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - دبی مال
 • تعداد طبقه

  14
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کامفورت این

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه - الجزیره
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 نیهال

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - خابان مکتوم
 • تعداد طبقه

  9
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 دریم پالاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2006

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - المرقبات
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 السراب

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سان اند سند

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - برج ساعت
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سیتی استار

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  دیره - صلاح الدین
 • تعداد طبقه

  15
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 دبی پالم

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 فورچون پرل

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  دیره - عمربن خطاب
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سنت جورج

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الراس
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سیگنیچر این دیره

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کلاریج

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  دیره - عمربن خطاب
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 کالیفرنیا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  دیره - النخل
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 لوندر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه - الجزیره
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آیبیس دیره سیتی سنتر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - سیتی سنتر
 • تعداد طبقه

  9
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سیتی مکس البرشا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  البرشا - پشت امارات مال
 • تعداد طبقه

  14
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آیبیس رقه

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  11
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 لندمارک بنی یاس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

  دیره - بنی یاس
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ارکید

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 گلدن اسکوئر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - جمال عبدالناصر
 • تعداد طبقه

  3
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 می فر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - البوتین رقه
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سیتی مکس بردبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - بردبی
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 فونیکس

شاخه : هتل تجارتى‎ Commercial Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  O.R
 • موقعيت

  دیره - میدان ماهی
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آپارتمان امپایر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2008

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - نایف
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 زین اینترنشنال دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 الفارج هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 یورک اینترنشنال دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  8
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 گیت وی هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2014

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بر دبی - خالد بن ولید
 • تعداد طبقه

  3
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جمیرا زعبیل هاوس مینی السیف

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 امپریال سوئیت دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - خیابان رولا
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سنترو هتل برشا دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - برشا 1
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 د آپارتمان دبی ورلد ترید سنتر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - ترید سنتر
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ورسایل هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - رقه
 • تعداد طبقه

  11
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 چلسی پلازا دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - الضیاف
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 نامبر وان تاور سوئیت دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2012

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - ترید سنتر
 • تعداد طبقه

  28
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 گلدن سندز دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - المنخول
 • تعداد طبقه

  11
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آیبیس استایلز دراگون مارت دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دراگون مارت - بازار چینی ها
 • تعداد طبقه

  7
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رز گاردن هتل آپارتمان بردبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - پشت مرکز خرید برجمان
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 پالم بیچ دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بر دبی
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 رگال پلازا هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2007

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - جنب مترو الفهیدی
 • تعداد طبقه

  25
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آستوریا هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - الفهیدی
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 روو دبی مارینا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دبی مارینا
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 روو ترید سنتر

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2017

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - ترید سنتر
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 روو داون تاون

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  داون تاون - برج خلیفه
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 روو هلث کر سیتی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی
 • تعداد طبقه

  12
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 آبیدوس هتل آپارتمان البرشا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد - البرشا
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 الخلیج گرند

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2016

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - بنی یاس
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 استادیو ام عربین پلازا

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  خیابان الاتحاد
 • تعداد طبقه

  4
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ال بوراق دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2019

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - بازار طلا
 • تعداد طبقه

  5
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سیتی اونیو

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2019

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - لولو سنتر
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 روو ات د پارک

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دبی پارک اند ریزورت
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 پریمیر این دبی سیلیکون اواسیس

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2009

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دبی سیلیکون اواسیس
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 همپتون بای هیلتون ایرپورت

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2018

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  القصیص
 • تعداد طبقه

  11
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 ادمیرال پلازا هتل دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2010

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  بردبی - خالد بن ولید
 • تعداد طبقه

  10
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 سان اند سند داون تاون

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :2011

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  دیره - الرقه
 • تعداد طبقه

  6
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 نمایشگاه جیتکس دبی 2018

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  -
 • تعداد طبقه

  -
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 نمایشگاه انرژی خورشیدی دبی (1 الی 3 آبان 1397)

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  شیخ زائد
 • تعداد طبقه

  -
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جام ملت های آسیا -17 دی ماه 1397 ایران - یمن

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  H.B
 • موقعيت

 • تعداد طبقه

  -
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات

 جشنواه خرید دبی

شاخه : هتل شهرى‎ Urban Hotel

تاریخ ساخت :-

 • تحویل اتاق

  14:00
 • تخلیه اتاق

  12:00
 • نوع سرویس

  B.B
 • موقعيت

  -
 • تعداد طبقه

  -
از  در خانه بمانیم هر نفر

جزئیات