رز ریحان بای روتانا

دبی ادوایزر با ايجاد پکيج ها و تورهاي متنوع و جذاب و با کمترين هزينه براي مسافرين نقش مهمي را در صنعت توريسم و جهانگردي ايفا نمايند. • 72

  ( تعداد طبقه )


 • 462

  ( تعداد اتاق )


 • 14:00

  ( تحویل اتاق )


 • 12:00

  ( تخلیه اتاق )